Technický stav čističky odpadních vod

Během revize čističek odpadních vod je důkladně zkoumám na základě požadavků v zákoně technický stav čističky odpadních vod. Nemusíte se obávat, že by náš technik neměl potřebné vybavení či odbornost, poněvadž revize čističek odpadních vod provádí již několik let a má veškeré potřebné vybavení, technické i administrativní zázemí. Co určuje technický stav čističky odpadních vod Pokud […]

Provozní deník u čističky odpadních vod

Provozní deník je jedním z dokumentů, který bude po vás revizní technik při provádění revize čističky odpadních vod vyžadovat. Vedení provozního deníku je povinné ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Jak vést provozní deník u čističky odpadních vod Provozní deník k čističce odpadních vod by měl být veden řádně […]

Revizní zpráva čističek odpadních vod

Po provedené revizi čističek odpadních vod, či jinak řečeno revizi domovních čistíren odpadních vod se vypracovává revizní zpráva v podobě předepsaného revizního formuláře. Revizní technik má povinnosti po provedení revize čističky odpadních vod vyhotovit revizní zprávu ve třech vyhotoveních.  V revizní zprávě hodnotí zákonem předepsané parametry na stupnici 1-5. Pro majitele čističky odpadních vod je prioritní průměr […]