Při provádění revize čističek odpadních vod po vás bude náš technik vyžadovat celou řadu dokumentů. Všechny dokumenty, které bude technik při provádění revize požadovat jsou nutné ze zákona. Bez předložení dokumentů k vaší čističce odpadních vod nelze revizi řádně provést.

Příprava dokumentů k revizi čističek odpadních vod

Pro urychlení provedení revize vaší čističky odpadních vod a usnadnění práce technikovi, který revizi provádí vás prosíme, abyste všechny dokumenty, které jsou vypsané níže měli dopředu připravené, aby nedošlo k jejich hledání při provádění revize a zbytečným zmatkům.

Revizní technik čističek odpadních vod bude požadovat tuto dokumentaci:

  • provozní řád
  • řádně vedený provozní deník
  • dokumentaci vydanou vodoprávním úřadem
  • projektovou dokumentaci k ČOV
  • soulad vydaného certifikátu CE s reálně dodaným typem
  • záznamy o způsobu odstranění odpadů
  • proškolení obsluhy
  • předložení zprávy z předchozí revize

Dotazy ohledně dokumentů k revizi čističek odpadních vod

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy ohledně potřebných dokumentů k provedení revize čističek odpadních vod neváhejte se nás zeptat skrze kontaktní formulář: ZDE