Provozní deník u čističky odpadních vod

Provozní deník je jedním z dokumentů, který bude po vás revizní technik při provádění revize čističky odpadních vod vyžadovat. Vedení provozního deníku je povinné ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Jak vést provozní deník u čističky odpadních vod

Provozní deník k čističce odpadních vod by měl být veden řádně a pravidelně. Dále je vyžadováno, aby zápisy z kontroly provozu byly vedeny v souladu s provozním řádem. Způsob vedení provozního deníku je jedním z parametrů, který ovlivňuje, zda čistička odpadních vod je vyhovující či nikoliv. Jako u všech hodnocených parametrů i u provozního deníku revizní technik jeho vedení ohodnotí na stupnici 1-5. Tato stupnice lze přirovnat ke stupnici, kterou zná každý ze školy. Jednička je nejlepší hodnocení a pětka naopak nejhorší.

Jak získat nejlepší hodnocení revize u provozního deníku

Při kontrole technik vychází z metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí.

Stupnice hodnocení provozního deníku při revizi čističky odpadních vod:

  1. Provozní deník veden řádně a pravidelně, zápisy z kontroly provozu jsou vedeny v souladu s provozním řádem
  2. Drobné nedostatky
  3. Provozní deník veden jen občasně
  4. Provozní deník zaveden, bez zápisů nebo jen sporadické zápisy
  5. Provozní deník není veden

Z dané stupnice je viditelné, že hodnocení ovlivňují především tři faktory: styl vedení provozního deníku, pravidelnost zápisů v provozním deníku a jeho soulad s provozním řádem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *