Čistička odpadních vod

Kontrola či revize čističek odpadních vod a domovních čistíren odpadních vod má ze zákona předepsaný průběh, kterým se musí řídit každý revizní technik. Při průběhu revize nemusí být vždy vše nezasvěcené osobě jasné, co technik zrovna provádí a co vše musí během revize čističek odpadních vod provést, proto jsme pro vás sepsali tento článek, abyste věděli, jak revize čističek odpadních vod probíhá.

Revize čističek odpadních vod se skládá z

Níže vypsané body jsou z metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí. Pokud by vás zajímali detailní kroky, které jsou během revize prováděné, tak je naleznete ve zmiňovaném metodickém pokynu (ZDE).

  1. Identifikace
  2. Kontrola dokumentace
  3. Technický stav
  4. Technologický stav
  5. Fotodokumentace
  6. Závěry revize, soupis zjištěných závad, celkové hodnocení

Otázky ohledně průběhu revize čističek odpadních vod

V případě, že byste měli během provádění revize naším technikem jakýkoliv dotaz či chtěli něco objasnit ohledně činnosti, kterou zrovna provádí neváhejte se ho zeptat. Zcela jistě vám mile rád odpoví a vše vysvětlí.