Revizní zpráva čističek odpadních vod

Po provedené revizi čističek odpadních vod, či jinak řečeno revizi domovních čistíren odpadních vod se vypracovává revizní zpráva v podobě předepsaného revizního formuláře. Revizní technik má povinnosti po provedení revize čističky odpadních vod vyhotovit revizní zprávu ve třech vyhotoveních.  V revizní zprávě hodnotí zákonem předepsané parametry na stupnici 1-5. Pro majitele čističky odpadních vod je prioritní průměr bodového zisku, pokud je horší jak 2,5 je stav čističky odpadních vod nevyhovující.

Kolik revizních zpráv požadovat od technika

Majitel či provozovatel čističky odpadních vod / domovní čistírny odpadních vod musí po technikovi, který prováděl revizi požadovat dvě vyhotovení revizní zprávy. Revizní technik vyhotovené revizní zprávy zasílá přednostně tomu, kdo si revizi objednal (majitel nebo provozovatel).

Třetí vyhotovení si nechává revizní technik (OZO), která má ze zákona povinnost revizní zprávu archivovat po dobu 5 let od data provedení revize čističky odpadních vod.

Kam zaslat revizní zprávu čističky odpadních vod

  • Jedno vyhotovení zprávy o provedení revize čističky odpadních vod se zasílá příslušnému vodovodnímu úřadu.
  • V případě, že výsledek je vyhovující stačí zprávu zaslat do konce roku, ve kterém revize proběhla.
  • V případě, že výsledek je nevyhovující je nutné zprávu zaslat do 10 dnů od prohlídky.

Dotazy ohledně revizní zprávy čističek odpadních vod

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně průběhu revize čističek odpadních vod a následných povinností po ukončení revize nás neváhejte kontaktovat skrze kontaktní formulář ZDE. Mile rádi vám na vaše otázky odpovíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *